SAVJETI ZA POTICANJE JEZIČNO-GOVORNOG RAZVOJA U VRTIĆKOJ DOBI

U dobi 3-4 godine:

 • potičite dijete da riječima izrazi što želi, treba, osjeća... – u svakodnevnim situacijama npr. KOJU MAJICU ŽELIŠ OBUĆI, ŠTO ĆEMO SAD IGRATI, KOGA SMO SAD SRELI i sl.
 • pomognite djetetu u postavljanju pitanja, nudite primjere npr. MOGU LI SE JA IGRATI S VAMA
 • budite dobar govorni model pravilnim izgovorom (ne oponašajte djetetov način govora)
 • zajedno prepričajte protekli zajednički doživljaj (posjet, priču, kupovinu i sl.)
 • ukoliko dijete pogrešno upotrijebi padež ili množinu neke riječi, nikad ga ne ispravljajte već odmah u sljedećoj prilici (rečenici) recite pravilan oblik
 • čitajte slikovnice i priče dajući pritom djetetu veću ulogu (započnite, a ono samo nastavlja poznate dijelove ili samo pokuša opisati radnju, imenovati...)

 

U dobi 4-5 godina:

 • razgovarajte o prostornim i vremenskim odnosima (na konkretnim, djetetu bliskim primjerima npr. jučer smo bili kod bake, sutra moramo zubaru)
 • opisujte pojmove bez da ih imenujete kako bi dijete pogodilo o čemu se radi, potičite dijete da pokuša isto (npr.to je životinja koja ima četiri noge i rep, voli jesti meso i kosti, laje)
 • pomozite djetetu da razvrstava pojmove u semantičke kategorije prema zajedničkim obilježjima (voće, životinje, odjeća)
 • u poznatim pjesmicama naglašavajte rimu kako bi je dijete prepoznalo; kroz ritam naglašavajte slogove u riječima

 

U dobi 5-6 godina:          

 • širite djetetov rječnik novim, apstraktnim pojmovima razgovarajući o njima (npr.ljubav, sreća...)
 • dogovarajte s djetetom zajedničke aktivnosti, planirajte i razgovarajte o tome što ćete raditi, kamo ćete ići...
 • razgovarajte s djetetom o proteklom događaju, odgledanom crtiću, pročitanoj priči – provjerite koliko je razumjelo događaje, odnose, uzročno-posljedične veze, osjećaje drugih
 • razgovarajte o svojim i djetetovim osjećajima
 • upućujte dijete na slova u njegovoj okolini-povezujte ih s djetetu bliskim pojmovima (L kao LUKA, T kao TATA)

 

U dobi 6-7 godina:                 

 • igrajte s djetetom različite govorne igre (smišljanje riječi na zadano slovo, dodajući i drugo zadano svojstvo – da pripada kategoriji životinja, hrane, zanimanja i dr.)
 • igrajte se pogađanja zagonetki, pitalica
 • igrajte se pamćenja i smišljanja rime
 • razgovarajte o novim riječima koje dijete čuje, objasnite ih
 • igrajte društvene igre s pravilima, zajedno dogovarajte pravila, ali i tražite od djeteta da ih poštuje...

a više savjeta potražite u materijalu  ULOGA RODITELJA U RAZVIJANJU DJETETOVIH PREDVJEŠTINA ČITANJA, PISANJA I RAČUNANJA

 

 

 

Pripremila: Andreja Buhin, prof. logoped
(prema letku izrađenom za Sekciju predškolskih logopeda)