JEDNOSTAVNA I JAVNA NABAVA

Plan nabave za 2024.

Plan nabave za 2023.

Plan nabave za 2022.

Plan nabave za 2021.

Poziv za dostavu ponude - nabava didaktike

   

 

Poziv za dostavu ponude 18.10.2021.-26.10.2021.

   

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi te nabavama bagatelne vrijednosti za 2021. godinu objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH

 

Plan nabave za 2020.

Plan nabave za 2019.

Plan nabave za 2018.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi  (NN br 90/11,83/13,143/13,13/14 ) objavljujemo  da ravnateljica Dječjeg vrtića Vrtuljak kao i ovlašteni predstavnici za pripremu i provedbu postupka javne nabave i s njima povezane osobe u smislu čl.13. st.4 Zakona o javnoj nabavi kao privatne osobe nisu u sukobu interesa sukladno odredbi čl.13.st.1t.1 i 2. Zakona o javnoj nabavi te stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Vrtuljak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

 

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2019.

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2018.