AKTI USTANOVE

Protokol postupanja u slučaju potresa

Kurikulum 2023./2024.
Kurikulum 2022./2023.
Kurikulum 2021./2022.
Kurikulum 2020./2021.
Kurikulum 2019./2020.
Kurikulum 2018./2019.
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2023./2024.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2022./2023.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2021./2022.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2020./2021.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2019./2020.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2018./2019.godinu
Godišnji plan i program DV Vrtuljak za 2017./2018.godinu
Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2020.-2021. godinu
Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2019.-2020. godinu
Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2018.-2019. godinu

Godišnje izvješće DV Vrtuljak za 2017.-2018. godinu

Statut DV Vrtuljak

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika za otpad

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe

Pravilnik o stimulativnom dodatku u DV Vrtuljak 2022.

Pravilnik o radu DV Vrtuljak 2022.

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primlaca akata za 2023. godinu

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora

Procedura zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura o izdavanju i obračunavanju putnih naloga

Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Dječjeg vrtića Vrtuljak

Procedura o provođenju mjera naplate dospjelih neneplaćenih potraživanja u DV Vrtuljak

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

PRAVILNIK O UPISU DJECE U DJEČJE VRTIĆE GRADA ZAPREŠIĆA

Procedura o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o radnim mjestima (pročišćeni tekst 2024)

Pravilnik o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim mjestima

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (pročišćeni tekst travanj 2024)

Pravilnik o I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o radu dječjeg vrtića vrtuljak

Pročišćeni tekst Pravilnika o radu 2024

Kućni red Dječjeg vrtića Vrtuljak